تصادف کردن در زبان انگلیسی

– حتما خیلی هاتون تصادف کردن ماشین ها رو از نزدیک یا توی فیلم ها دیدین و از عواقب و پیامدهای بعدش هم با خبر هستین و حتما هم پیش اومده که بعد از دیدن تصادف یک یا چند ماشین، اون حادثه رو برای دوستان یا خانواده تون تعریف کنین. حالا اگر قرار باشه یه تصادف رو به زبان انگلیسی تعریف کنیم، باید چی بگیم و از چه اصطلاحاتی استفاده کنیم؟ حالا امروز قراره تا یه سری از این اصطلاحات فوق العاده کاربردی رو با هم یاد بگیریم…

 تصادف کردن در زبان انگلیسی تصادف کردن در زبان انگلیسی تصادف کردن در زبان انگلیسی تصادف کردن در زبان انگلیسی

فهرست